Sobre el Club

-BREU HISTÒRIA DEL CLUB BTT. LLIÇÀ D’AMUNT CONCOS-

El Club B.T.T. Lliçà d’Amunt Concos es va constituir el 21 de març de 2001 i afiliar a la Federació Catalana de Ciclisme, per tal d’agrupar i donar una sèrie de serveis als afeccionats de la pràctica de les diverses modalitats de ciclisme.

La primera  Junta Directiva (2001-2005), elegida en Assemblea General es la formada pels socis del club: Andreu Padró (president), Francesc Padró (sots-president), Alex Segura (secretari), Josep Maria Queraltó (tresorer) i 9 vocals més.

La segona Junta Directiva (2005-2009), formada pels següents  socis-es del club: Andreu Padró (president), Francesc Padró (sots-president), Miquel Canadell (secretari), Anna Aguado (tresorera) i 9 vocals més.

La tercera Junta Directiva, és l’actual des de 2009, presidida per en Jaume Pi, Oscar Caballero (secretari) i Pep Vidal (Tresorer) i 9 vocals més.

El Club afiliat a la Federació Catalana de Ciclisme (2001), també des de finals del 2012, s’ha afiliat a la Federació Catalana de Triatló, ampliant el ventall d’activitats esportives pels socis-es, pròpies de les dues federacions esmentades.

Les  modalitats ciclistes que tenen  més adeptes al club,  són la pràctica de la bicicleta de muntanya, i de carretera.

Durant aquest anys, el club  ha programat un Calendari de Sortides i Activitats per tal de promocionar aquest esport. Hi ha també Sortides No Programades en el calendari, que realitzen els associats lliurement.

En aquest  Calendari de Sortides programades hi ha itineraris amb  3 nivells de dificultat:

1. Nivell Fàcil, amb  desnivell suau, apte per la majoria de ciclistes.

2. Nivell Mitjà, amb desnivells fins a 500m., apte per ciclistes més habituats i preparats. Són itineraris de baixa i mitja muntanya o bé de més kilometratge.

3. Nivell Alt, amb desnivells de més de 500m. . Acostumen a ser itineraris més llargs en distància i amb algun tram tècnic.

Aquestes  sortides es caracteritzen per ser itineraris per les rodalies o bé itineraris considerats de  descoberta de nous indrets ciclables que comporten desplaçament amb transport públic o privat.

En el  Calendari d’Activitats que el Club proposa destaca:

Xerrades formatives sobre temàtica ciclista: entrenament, medicina i alimentació esportiva,  orientació i preparació d’itineraris, tècnica ciclista, mecànica de la bicicleta, ciclistes convidats que expliquen la seva experiència, etc…

Audio-visuals i projeccions cinematogràfiques de temàtica ciclista.

Sortides d’iniciació per promocionar aquest esport, destinades a engrescar a pares i joves.

– La Passejada Popular en B.T.T. per la Vall del Tenes , consta de  dos itineraris: un de curt de 16 kms. i un de llarg de 35 kms. . Avituallaments pels ciclistes i un  sorteig de premis a l’arribada, relacionats amb la b.t.t., oferts per les cases comercials que col.laboren. La Passejada del club també comporta el manteniment i recuperació de camins per a la pràctica de la B.T.T. .

– La Trobada de Bicicletes Antigues organitzada amb caràcter festiu, durant 3 edicions, abril de 2002, 2003, i  2004, la finalitat de la qual era donar a conèixer l’evolució de dissenys, modalitats, equipament i materials de les bicicletes al llarg de la seva dilatada història com a mitjà de transport, convertint-se també amb una eina de caràcter esportiu lúdic i esportiu competitiu.

-L‘Open Bike Day Repting (Girafoc, juny 2004), competició ciclista que constava de 5 proves, realitzada en el velòdrom rural  del parc de Can Godanya, on hi participaven 5 colles de la comarca.

-L‘Open Infantil de B.T.T. de Lliçà d’Amunt (organitzades pel club 3 edicions), prova competitiva de B.T.T., promocionada per la F.C.C., per categories (pre-benjamí, benjamí, aleví, i infantil), masculina i femenina, on cada categoria donava una sèrie de voltes al circuït realitzat al Parc de Can Godanya, parc actualment no existent.

Col.laboració en fires d’entitats, parcs de nadal infantils, etc…

– Altres Sortides No Programades dins el calendari, que es realitzen sobre la marxa,  permeten obrir el ventall de possibilitats d’aquest esport als associats-des,  participant a  passejades i opens organitzats per altres clubs, sortides de descoberta i  travesses en b.t.t. (Pirineu, etc…) de més jornades.

La necessitat d’agrupar esforços varen possibilitar la creació del  Club ciclista, però també havia d’oferir una sèrie de serveis als seus associats:

-Una seu per preparar i debatre temes ciclistes.

-La tramitació de la Llicència i assegurança de la Federació Catalana de Ciclisme, perquè l’associat-ada disposi d’una bona cobertura dins de la normativa legal per a la pràctica d’aquest esport.

-Informació i activitats sobre aquest esport.

-Facilitar el servei de consulta i de préstec de llibres, revistes, mapes dels itineraris a realitzar.

-Ofertar vestimenta ciclista del club; etc… .

Per associar-se cal omplir una butlleta d’inscripció i fer efectiva una quota de club. El  lloc de trobada pels socis-es  i amics-gues, és els dimecres de 21:00 a 23:00h., al Pavelló Municipal d’Esports de Lliçà d’Amunt.

Us hi esperem, fins aviat!

————————————————————-

-Aclariment:  Què vol dir conco-a?

En les cases pairals, és el germà-na de l’hereu que queda solter-a.


Club  B.T.T. Lliçà d’Amunt  CONCOS

——————————————————————————————————————————————

ESTATUTS DEL CLUB

En l’ Assemblea General Extraordinària del club,  realitzada  en  data 11 de març de 2009, s’ha pres l’acord d’adaptar i aprovar els estatuts a les previsions del Decret 215/2008, de 4 de novembre, de modificació del Decret 145/1991 i del seu Reglament (DOGC 5255, 11.11.2008), com també, a la resta de normativa d’aplicació.

Per tal efecte s’ha procedit a la ratificació i inscripció al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya dels nous estatuts del club.

Aquí en teniu els estatuts aprovats, per què en feu les consultes pertinents.

-Descarrega’t  estatuts-club-btt-lliçà-d’amunt-concos-2009