Informació als socis-es

-CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PER A CÀRRECS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB B.T.T. LLIÇÀ D’AMUNT CONCOS

En l’Assemblea General Extraordinària del Club B.T.T. Lliçà d’Amunt Concos, celebrada a la sala d’actes del pavelló municipal de Lliçà d’Amunt, el dia 17 de juny  de 2009, a les 21:30h. en segona convocatòria, és va acordar la  convocatòria d’eleccions per a càrrecs de la Junta Directiva del Club, pel dia 22 de juliol de 2009.  Es ratificà el reglament electoral, s’aprovà el calendari electoral i és realitzà l’elecció i constitució de la Junta Electoral amb els 3 titulars, president i dos vocals. Aquesta  Junta Electoral queda formada pels socis:

Josep Sànchez Ramon , Joan Cros Puig  i  Domènec Canadell Pi .

Com a suplents els socis-es:

Alex Segura Martin, Gabriel Grau Costa, i Emília Martínez Soto, respectivament, i  actuant com a secretari en Miquel Canadell Grau, el  que ho és del club, amb veu però sense vot.

La Junta Electoral, que realitzarà les funcions de mesa electoral, vetllarà per l’estricte compliment de la normativa aplicable i pel correcte desenvolupament de tot el procés electoral.

-El President del club, el Sr. Andreu Padró Jiménez va prendre la paraula per dir que exhaurits els quatre anys de mandat, tal com regulava l’anterior estatut, a partir d’ara amb l’adequació dels nous estatuts, presentats al C.C.E.,  convocava  eleccions per a càrrecs de Junta Directiva del Club B.T.T. Lliçà d’Amunt Concos, regint-se amb el que estableixen els estatuts citats.

Va dir que no és presentava de nou com a President, i que  col.laborarà si la propera Junta ho considera necessari, deixant pas a gent que vulgui continuar portant endavant  el club. Va fer dimitir als membres que tinguessin ganes de presentar candidatura, i d’aquesta manera donant opcions a que hi hagi una o vàries candidatures.

La Junta Directiva actual excepte els membres dimitits, els vocals Jaume Pi, Pep Vidal, i Oscar Caballero, actuarà com a comissió gestora del  procés electoral que s’inicia.

-D’acord amb el capítol IV , que tracta sobre el procediment electoral, de l’article 11 al  31,  del nou  Estatut aprovat recentment, i que podeu trobar penjat al nostre web,  a la pàgina “sobre el club”, i trobareu tota la informació necessària sobre el reglament electoral.

-El calendari electoral aprovat és el següent:

CALENDARI ELECTORAL

17/06/09 Assemblea General Extraordinària del club B.T.T. Lliçà d’Amunt Concos.

Acord de convocatòria d’eleccions per a càrrecs de J.D. del Club.

Ratificació del Reglament Electoral.

Aprovació del calendari electoral.

Constitució de la Junta Electoral elegida.

19/06/09 Publicació de la convocatòria d’eleccions.

Inici del termini de presentació de candidatures.

29/06/09 Fi del termini de presentacions de candidatures fins a les 23:00h.

1/07/09    Resolució d’admissió o rebuig de les candidatures per part de la Junta Electoral i publicació de les candidatures provisionals.

1/07/09    Inici del termini de les reclamacions.

6/07/09    Fi del termini de reclamacions.

15/07/09 Resolució de les reclamacions i publicacions de les candidatures definitives.

22/07/09 Assemblea General Extraordinària d’eleccions a càrrecs de la J. D. del Club B.T.T. Lliçà d’Amunt Concos.

Lloc: Sala d’actes del Pavelló Municipal d’Esports de Lliçà d’Amunt;  c/. Jaume I, 30

1ª. Convocatòria: 21:00h. i  2ª. Convocatòria: 21:30h.

Període determinat per a la realització de l’acte electoral: 21:00h. a 23:00h.

22/07/09     Inici del termini d’impugnacions.

27/07/09     Fi del termini d’impugnacions.

31/07/09 Resolució definitiva i proclamació oficial.

Lliçà d’Amunt, 19 de juny   de 2009

Andreu Padró Jiménez

President BTT. LL.  A. CONCOS

INFORMACIÓ ALS SOCIS-ES:


-CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS DELS CLUB B.T.T. LLIÇÀ D’AMUNT CONCOS

Pel dimecres dia 17 de juny de 2009,  CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS DEL CLUB BTT. LLIÇÀ D’AMUNT CONCOS, a la sala d’actes del  Pavelló Municipal d’Esports de Lliçà d’Amunt, a les 21:00h en primera convocatòria i a les 21:30h. en segona convocatòria amb el següent Ordre del dia:

1.Recompte de membres assistents

2.Acord de convocatòria d’eleccions per a càrrecs de Junta Directiva del Club, pel dia 22 de juliol de 2009.

3. Ratificació del reglament electoral.

4.Aprovació del calendari electoral.

5-Elecció de la Junta Electoral.

6.Constitució de la Junta Electoral elegida.

7.Torn obert de paraules

Andreu Padró Jiménez

President  BTT. LL. A. CONCOS

Adjuntem la carta que us hem enviat recentment, on us anunciem les pròximes sortides i activitats  del calendari 2009, la convocatòria d’Assemblea General Extraordinària de Socis amb l’ordre del dia, i la proposta de temes a aprovar.

-carta-enviada socis -2009-2

Us hi esperem!

Leave a Reply

*